您现在的位置是:百科 >>正文

คัดมาให้แล้ว ของขวัญปีใหม่ของแต่ละกระทรวง รวม 22 หน่วยงาน

百科843人已围观

简介เช็กรายละเอียด ของขวัญปีใหม่ หลัง ครม. เห็นชอบให้ทุกกระทรวง รวม 22 หน่วยงาน จัดเป็นของขวัญให้ประชาชน ...

คัดมาให้แล้วของขวัญปีใหม่ของแต่ละกระทรวงรวมหน่วยงานเช็กรายละเอียด ของขวัญปีใหม่ หลัง ครม. เห็นชอบให้ทุกกระทรวง รวม 22 หน่วยงาน จัดเป็นของขวัญให้ประชาชน จัดเต็มตั้งแต่ช้อปดีมีคืน แต่ไม่มี คนละครึ่งวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้เห็นชอบมาตรการของขวัญปีใหม่ ทั้งหมด 22 หน่วยงาน และจะมีตามมามอบให้ในสัปดาห์หน้าอีกครั้ง โดยมีมาตรการ เด่นๆ ของแต่ละกระทรวงประกอบด้วยกระทรวงการคลังช้อปดีมีคืน 2566 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปีใหม่ วงเงินไม่เกิน 40,000 บาท จะเริ่ม 1 ม.ค - 15 ก.พ. 2566 สำหรับผู้ที่เสียภาษีบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะนิติบุคคล แต่มีสินค้าและบริการ 10 อย่างที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ คือ สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ ซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสารลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 ร้อยละ 15ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมที่อยู่อาศัย ปี 2566 เหลือ ร้อยละ 0.01ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น จากลิตรละ 4.726 บาท เหลือลิตรละ 20 สตางค์ยกเว้นค่าธรรมเนียมอนุญาตขายสุรา ยาสูบตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2560กระทรวงแรงงานให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตาม ม.33 ดอกเบี้ยต่ำจำนวน 15,000 ราย ไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท ตั้งแต่ ม.ค. 66 เป็นต้นไปกระทรวงยุติธรรมไกล่เกลี่ยทั่วไทยสุขใจปีใหม่ เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ได้เจรจากันลดราคาผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์และบริการอาหารเครื่องดื่ม โดยให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ดำเนินการลดราคาผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์และบริการอาหารเครื่องดื่มตามความเหมาะสมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงทางออนไลน์และข่าวปลอม ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่เดือน ม.ค. 66ยกเว้นบริการค่าโทร. เช่น บริการ NT Voice ยกเว้นค่าโทร.ที่โทรไปยังเลขหมายปลายทางที่เป็น Fixed Line/IP Phone ของ NT ทั่วไทย (วันที่ 30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66)บริการ my โทร.ฟรีในเครือข่าย และส่ง SMS ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (วันที่ 31 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66)ลดค่าบริการไปรษณีย์ไทยด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ ร้อยละ 19-48 สำหรับประชาชนที่ใช้บริการแบบ Walk In (วันที่ 26 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66)ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมให้ดาวโหลดสติกเกอร์ “อัศวินต่อต้านข่าวปลอม” ฟรี ผ่าน Line Sticker Shop @antifakenewscenter สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 90 วันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าชมฟรี กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 65 – 8 ม.ค. 66 ได้แก่ 1. กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ (Science Lab) ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. (เดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพฯ จ.เชียงใหม่ และ จ.นครราชสีมา) และ 2. การแสดง ทางวิทยาศาสตร์ Science Show โชว์สุดมหัศจรรย์ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานีชมฟรีทุ่งดอกผักเสี้ยนบานและซุ้มดอกไม้นานาพรรณ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง ระหว่างเดือน ธ.ค. 65 - ม.ค. 66กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซ่อมบ้าน สร้างสุข จำนวน 50,000 หลังโครงการบ้านเช่า 1,500 บาทต่อเดือน (50 บาทต่อวัน) จำนวน 5,000 หน่วยของการเคหะแห่งชาติ และโครงการบ้านเช่าซื้อ จำนวน 10,000 หน่วย ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษกระทรวงคมนาคมเปิดให้วิ่งฟรีทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 สายบางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา ช่วงอำเภอปากช่อง – อำเภอสีคิ้ว – อำเภอขามทะเลสอ ยกเว้นค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 และ ยกเว้นค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก ระหว่างเวลา 00.01 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 ม.ค. 2566ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ระหว่างเวลา 12.00 น. ของวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ถึงเวลา เวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 2566เรือไฟฟ้า (EV Boat) จะให้บริการฟรี ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2565 -1 มกราคม 2566ลดค่าโดยสาร บขส. 10% ทุกเส้นทาง สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วรถ บขส. ล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ตรวจรถฟรี โดยกรมการขนส่งทางบก ตลอดเดือน ธ.ค. 2565ขยายเวลาการเดินรถเมล์ ในเขตกรุงเทพฯ ในเส้นทางที่ผ่านสถานที่จัดงานเคาต์ดาวน์ (Count Down) เช่น สยามพารากอน ไอคอนสยาม และเอเชียทีค ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 2566ขยายเวลาเปิดให้บริการเดินรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายสีม่วง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 31 ธ.ค. 2565 จนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 2566ขยายเวลาให้บริการของอาคารและลานจอดรถ MRT ทั้ง 2 สาย ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 31 ธ.ค. 2565 จนถึงเวลา 03.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 2566บริการจอดรถฟรี ณ ลานจอดรถระยะยาว โซน C ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ท่าอากาศยานภูเก็ต 29 ธ.ค. 2565 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2566กระทรวงพลังงานตรึงราคาน้ำมันทุกชนิดในช่วงวันที่ 24 ธ.ค. 2565 - 3 ม.ค. 2566ให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท/คน/3 เดือน และให้แก่ร้านค้าหาบเร่ จำนวน 100 บาท/คน/เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2566บริการตรวจสภาพรถโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแจกส่วนลดครึ่งราคาที่พักที่เขื่อน กฟผ. จำนวน 30,000 สิทธิ์กระทรวงการต่างประเทศให้บริการหนังสือเดินทางด่วนภายในวันเดียว(ทำเช้า รับบ่าย) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 3-13 ม.ค. 2566 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะบริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษโดยไม่คิดค่าบริการ (จำกัดคนละ 1 เอกสาร) ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 ม.ค. 2566 ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ",

Tags:

相关文章